பார்சிலோனா சர்வதேச ஜவுளி கண்காட்சி ஜூன் 2019 இல்

1-2005141555180-L


பதவி நேரம்: ஜூலை 23-2019